Old Fishing Village 3D Museum
Old Fishing Village 3D Museum
5
소개
소요시간: 1시간 미만
수정을 제안하여 표시 사항 개선하기
이 리스팅 정보 개선하기

5.0
풍선 5개 중 5.0리뷰 12건
훌륭함
12
매우 좋음
0
보통
0
형편 없음
0
최악
0

Minh Minh
호치민시, 베트남포스팅 7건
풍선 5개 중 5.0
2021년 1월
we went to Mui Ne many times before but did not know much about the 300 year story told by this museum. so good set up and good for local culture to be learned here...
2021년 1월 19일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.

Duy Anh
호치민시, 베트남포스팅 2건
풍선 5개 중 5.0
2019년 8월 • 가족
Một địa điểm du lịch thật sự thú vị, tôi đã được trải nghiệm không gian làng chài, tìm hiểu lịch sử nước mắm, văn hoá chămpa và có thật nhiều bức ảnh xưa thật độc đáo 😊
2020년 6월 24일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.

Nguyễn Hiền
Binh Thuan Province, 베트남포스팅 2건
풍선 5개 중 5.0
2020년 6월
Xem hình ảnh và bài viết nhiều rồi. Nhưng phải đi vào thực tế bên trong mới cảm nhận đúng được sự thú vị của nơi này. Nơi người già có thể tìm lại được cảm xúc ngày xưa, tuổi trẻ thì khám phá lịch sử. Thật sự thú vị.
2020년 6월 24일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.

Jason Nguyen
판 티에트, 베트남포스팅 8건
풍선 5개 중 5.0
2020년 6월
Beautiful fish sauce museum in Mui Ne, no smell at all... The display was interesting so you can take many nice old style photos here while role playing as fishermen or salt makers or fish sauce makers... You can learn how Vietnamese make traditional fish sauce too.
2020년 6월 7일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.

Trâm Anh
포스팅 1건
풍선 5개 중 5.0
2019년 10월
một trải nghiệm thú vị và tôi sẽ quay trở lại. Dịch vụ ở đây rất ok, tôi khá hài lòng về sự nhiệt tình, thân thiện của nhân viên ở đây.
2019년 11월 13일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.

Duyen Huynh
판 티에트, 베트남포스팅 1건
풍선 5개 중 5.0
2019년 10월
Mình có ghé bảo tàng để tham quan và rất thích những kỷ vật và những câu chuyện trong bảo tàng. nhất là văn hóa Chăm pa
2019년 11월 13일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.

Minh Anh N
호치민시, 베트남포스팅 18건
풍선 5개 중 5.0
2019년 7월 • 친구
We learned about the history of Vietnamese fish sauce, about Phan Thiet and Mui ne fishing village people 300 years till now. Worth it!! Ticket price is 100,000 VND for about 45 minute tour.
2019년 7월 31일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.

Helendangnguyen
하노이, 베트남포스팅 6건
풍선 5개 중 5.0
2019년 7월 • 가족
This museum tells everything about Mui Ne 300 year fishing village and Vietnamese fish sauce. Quite nice stop for those loving cultural stuff, and of course, nice pic taking. The tour with guide took us around 30 minutes, including a 3D ocean area.... worth it, at the end of the tour, you can shop a bit in an old style market...
2019년 7월 27일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.

Ris24
호치민시, 베트남포스팅 13건
풍선 5개 중 5.0
2019년 4월 • 가족
Wasn’t sure what to expect when we arrived. The outside of the building is very modern and it is positioned in a good location. It is a fantastic addition to the area.
We’ve been to Mui Ne many times and this is the first time I’ve been able to learn about the local fishing people and its village. It was interesting to learn about the local fishing people, there livelihood and also about “fish sauce”. There is an art to making real fish sauce, well the traditional way and it certainly has a unique taste. The museum is a really good concept and has been thought out well and a great initiative to teach the locals about their heritage and not lose it. Keep up the good work in educating tourists and also locals.
2019년 4월 29일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.

lannguyenhong
포스팅 3건
풍선 5개 중 5.0
2019년 4월 • 친구
Many interesting facts about Phan Thiet Mui Ne can be found here. There are guides in English, Vietnamese, Russian and Chinese so anyone can understand the fishing village history here.. There was a 3D oceans for nice pictures taking as well... ticket is 100,000 VND, about 4 USD
2019년 4월 5일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.

검색 결과 전체 12 중 1-10
귀하의 트립어드바이저 리스팅인가요?
이 시설의 오너이거나 운영자입니까? 리뷰에 대한 답변 등록, 프로필 업데이트 등의 서비스를 누리려면 리스팅을 신청하십시오.
내 리스팅 신청하기

Old Fishing Village 3D Museum - 무이네 - Old Fishing Village 3D Museum의 리뷰 - 트립어드바이저

무이네 호텔 전체무이네 호텔 특가라스트 미닛 호텔 무이네
무이네의 모든 즐길거리
음식점항공권여행 스토리크루즈렌터카