Apollon Plaji
오전 12:00~오후 11:59
월요일
오전 12:00 - 오후 11:59
화요일
오전 12:00 - 오후 11:59
수요일
오전 12:00 - 오후 11:59
목요일
오전 12:00 - 오후 11:59
금요일
오전 12:00 - 오후 11:59
토요일
오전 12:00 - 오후 11:59
일요일
오전 12:00 - 오후 11:59
소개
소요시간: 1시간 미만
수정을 제안하여 표시 사항 개선하기
이 리스팅 정보 개선하기

3.0
풍선 5개 중 3.0리뷰 1건
훌륭함
0
매우 좋음
0
보통
1
형편 없음
0
최악
0

mehmet a
이스탄불, 터키포스팅 24,732건
풍선 5개 중 3.0
2020년 8월
Kumbağlar plajından Aklimana gelmeden önceki bir koy. Burası genelde kayalık bir bölge kumsalı çok az ve dar, genelide iri çakıllı. Apollon evlerine ait bir iskele mevcut, deniz yosunlu.
2020년 8월 27일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.
귀하의 트립어드바이저 리스팅인가요?
이 시설의 오너이거나 운영자입니까? 리뷰에 대한 답변 등록, 프로필 업데이트 등의 서비스를 누리려면 리스팅을 신청하십시오.
내 리스팅 신청하기

Apollon Plaji - Guelpinar - Apollon Plaji의 리뷰 - 트립어드바이저

Apollon Plaji에 대해 자주 묻는 질문

Apollon Plaji의 영업시간:
  • 일 - 토 오전 12:00 - 오후 11:59