Lövön

Lövön, 에스킬스투나

자연 & 야생동물 서식지 • 기타 자연 & 공원
소개
추천 소요 시간
2-3 시간
수정을 제안하여 표시 사항 개선하기
이 리스팅 정보 개선하기
지역 설명
주소
베스트 주변
음식점
5km 내 1개

4.5
리뷰 4건
훌륭함
2
매우 좋음
2
보통
0
형편 없음
0
최악
0

Kalle Reaby
Stockholm, Sweden포스팅 51건
En vårpärla
2018년 5월 • 가족
Ett av de vackraste platserna i närheten av Eskilstuna.
Speciellt på våren. Många underbara växter och djurlivet är värt resan.
2019년 4월 15일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다.

KoustuvDalal
스톡홀름, 스웨덴포스팅 57건
Nature to hide
2016년 9월 • 가족
It is nice place to hide your self from city hassles or to enjoy with your loved one/s. You can also plan for a picnic with friends and families.
2017년 4월 11일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다.

Ramona
Strangnas, 스웨덴포스팅 2,224건
Avskilt och rofyllt
2016년 5월 • 친구
På en stor udde/halvö ut i Hjälmaren återfinns en av Södermanlands största sammanhängande ädellövmiljöer. Bitvis hittar man också våtmarker. Sedan år 2000 är Lövön ett Natura 2000-område. Området hyser ett stort bestånd av ramslök, i synnerhet allra längst ut på udden. Längst ut finns flera rastplatser med bänkar och grillmöjligheter. Det saknas skyltning för att nå Lövön så det gäller att kolla upp noggrant hur man hittar dit. Det är dock mödan värt då det är väldigt lugnt och stilla där.
2016년 5월 7일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다.

Nonno H
Sodermanland County, 스웨덴포스팅 861건
Natura 2000-område och ramslök.
2015년 8월 • 커플
Grundfakta hämtat ur Länsstyrelsen bevarandeplan:
Lövön är ett naturreservat som utgörs av en halvö i östra delen av Hjälmaren i anslutning till inloppet av Hyndvadsström. Här finns hagar som är täckta med vitsippor på våren. Annan växtlighet som också finns är bergssyra, styvmorsviol, blåklocka, ärenpris, glansnäva, kärleksört, rosenrot, brunört, stinknäva, smultron, mandelblom, ren- och pigglavar samt olika typer av mossor. Ramslök förekommer rikligt i avgränsade områden. Vid inventering har det hittats 120 arter av fjärilar och 113 arter av lavar. I området häckar fiskgjuse, bivråk, spillkråka och trana bland många andra fågelarter."

Jag har besökt Lövön vid många tillfällen, både för avkoppling men också fotografering. Det går en bred skogsväg genom hela området ut till udden där det finns en fin rastplats med möjlighet att sitta ned och äta matsäck eller om man hellre vill grilla vid den iordningställda eldstaden. Rastplatsen bjuder på en härlig utsikt över del av Hjälmaren. Området används som beteshage och ibland kan det dyka upp en eller annan nyfiken ko. Det finns många spår efter vildsvin, men hittills har jag aldrig lyckats att få se mer än just spåren efter dem.
Lövön är ett underbart område att ströva i och i maj/juni när ramslöken blommar, lägger sig doften tungt över området. Här finns också fina miljöer för fotografering.
2016년 2월 14일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다.
누락되거나 부정확한 것은 없습니까?
수정을 제안하여 표시 사항 개선하기
이 리스팅 정보 개선하기