J Spa & Massage
오전 12:00~오후 11:59
월요일
오전 12:00 - 오후 11:59
화요일
오전 12:00 - 오후 11:59
수요일
오전 12:00 - 오후 11:59
목요일
오전 12:00 - 오후 11:59
금요일
오전 12:00 - 오후 11:59
토요일
오전 12:00 - 오후 11:59
일요일
오전 12:00 - 오후 11:59
소개
소요시간: 3 시간 이상
수정을 제안하여 표시 사항 개선하기
이 리스팅 정보 개선하기

5.0
풍선 5개 중 5.0리뷰 1건
훌륭함
1
매우 좋음
0
보통
0
형편 없음
0
최악
0

Philips Asaley
포스팅 1건
풍선 5개 중 5.0
2023년 7월
Thực sự yêu nơi tuyệt vời này!
J Spa & Massage phục vụ một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và dịch vụ. .
Không khí siêu thư giãn bên trong, nơi yên tĩnh với nhà thiết kế giỏi và mùi hương tinh dầu tốt. .
Massage đá nóng sẽ thư giãn cơ thể của bạn ở nhiệt độ hoàn hảo. .
Để chắc chắn làm cho bạn luôn muốn quay trở lại đây. .
2023년 7월 13일 작성
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.
귀하의 트립어드바이저 리스팅인가요?
이 시설의 오너이거나 운영자입니까? 리뷰에 대한 답변 등록, 프로필 업데이트 등의 서비스를 누리려면 리스팅을 신청하십시오.
내 리스팅 신청하기

J Spa & Massage - 하노이 - J Spa & Massage의 리뷰 - 트립어드바이저

하노이 호텔 전체하노이 호텔 특가라스트 미닛 호텔 하노이
하노이의 모든 즐길거리
하노이의 카지노 / 도박장
음식점항공권여행 스토리크루즈렌터카