The Garden Capsule Hotel
트립어드바이저에 지불하는 금액이 표시된 가격 순서에 미치는 영향입니다. 객실 유형은 다를 수 있습니다.
각 시설의 예약 프로모션 리스팅에는 트립어드바이저 파트너가 트립어드바이저에 결제한 보상이 반영됩니다. 표시된 가격은 여러 객실 유형에 해당하는 가격일 수 있습니다. 표시된 가격은 이용자가 검색한 시점에 트립어드바이저 파트너가 제공한 가장 저렴한 객실 유형에 해당하면서 예약 가능한 최저가입니다.

The Garden Capsule Hotel

206 Bạch Đằng Phước Ninh, Hai Chau 다낭 베트남

여행 날짜의 가격 보기

시설에 예약 가능 여부를 문의하세요.
예약 가능한 유사 호텔이 있습니다.
모두 보기
이 호텔을 이미 예약하셨나요?

소개

5.0
Hai Chau의 4개 호텔 중 #3개
풍선 5개 중 5.0
장소
풍선 5개 중 5.0
서비스
풍선 5개 중 5.0
가격
수정을 제안하여 표시 사항 개선하기이 리스팅 정보 개선하기

위치

206 Bạch Đằng Phước Ninh, Hai Chau 다낭 베트남
이름/주소 (현지 언어)
교통편
도보 가능 거리
숙박 시설의 등급을 0~100으로 나눕니다. 등급이 높을수록 여행자가 음식점 및 관광명소를 도보거리 내에서 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
등급: 100/100
100
Da Nang Airport
Phu Bai Airport
2리뷰0질문 및 답변0객실 팁
여행자 평가
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
기간
여행자 유형
언어
선택한 필터
  • 필터
Linh이 리뷰를 작성했습니다. 2023년 9월
하노이, 베트남
풍선 5개 중 5.0
Đây là lần thứ 2 tôi quay lại khách sạn cùng với gia đình. Trải nghiệm vẫn rất tuyệt vời. Phòng ốc rộng rãi, thoáng đãng, view sông nhìn rất đẹp. Ở trung tâm nhưng giá lại rất hợp lí, nếu ko muốn nói là rẻ :D trước hôm quay lại đây tôi có đặt 1 khách sạn xa trung tâm để tiện làm việc, cùng giá tiền nhưng phòng ko rộng và đẹp dc ntn lắm ^^ nên đây là trải nghiệm tốt
더보기
숙박 날짜: 2023년 9월
풍선 5개 중 5.0장소
풍선 5개 중 5.0서비스
여행 유형: 가족과 여행함
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.
mầm h이 리뷰를 작성했습니다. 2023년 9월
풍선 5개 중 5.0
Gia đình chúng tôi đã có kỳ nghỉ thật thoải mái và vui vẻ.
Trải nghiệm tuyệt vời .
Phòng ốc sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát và thơm thơ.
View sông rất thích, chạy bộ vào buổi sớm dọc theo bờ sông …
Nhân viên cực kỳ nhiệt tình và thân thiện
더보기
숙박 날짜: 2023년 9월
풍선 5개 중 5.0가격
풍선 5개 중 5.0장소
풍선 5개 중 5.0서비스
여행 유형: 가족과 여행함
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.
검색된 결과가 없습니다.질문과 답변을 확인하려면 검색어를 변경하거나 삭제 후 다시 시도해 보세요.
리뷰 쓰기
숙박했던 호텔이 어떠셨나요?
리뷰 쓰기
가장 잘 나온 여행 사진을 공유하기
직접 경험한 호텔의 정보를 사람들에게 널리 알리세요.
빠른 답변 받기
다른 여행자와 호텔 직원에게 가장 궁금한 질문을 물어보세요.
질문하기
회원님에게 딱 맞는 시설이 아닌가요?
Hai Chau 지역에는 선택할 장소가 더 있습니다.
가격대
₩24,931 - ₩37,396 (스탠다드룸 평균 요금 기준)
예전 이름:
The Garden Riverside Hotel
위치
베트남다낭Hai Chau
객실 수
14
가격은 트립어드바이저 파트너가 안내하는 것으로 파트너가 파악하고 있는 모든 세금과 수수료를 포함한 1박 객실 요금을 반영합니다. 자세한 정보는 파트너사에 문의하세요.
귀하의 트립어드바이저 리스팅이 맞습니까?

이 시설의 오너이거나 운영자입니까? 리뷰에 대한 답변 등록, 프로필 업데이트 등의 서비스를 누리려면 리스팅을 신청하십시오.

내 리스팅 신청하기

The Garden Capsule Hotel (Hai Chau) - 호텔 리뷰 & 가격 비교

The Garden Capsule Hotel에 대해 자주 묻는 질문
The Garden Capsule Hotel에서 가까운 인기 관광명소에는 어떤 것이 있습니까?
주요 인근 관광명소는 Tabalo Outdoor(0.3 km), 칸훙현대안경(0.4 km) 및 Tabalo Outdoor(0.3 km)입니다.
The Garden Capsule Hotel와(과) 가까운 음식점에는 어떤 것이 있습니까?
위치가 편리한 주요 음식점에는 Cardi Pizzeria Bạch Đằng, Bep Que Restaurant 및 Xóm Mới Garden Đà Nẵng입니다.
즐길거리음식점항공권여행 스토리크루즈렌터카