Vietnam Trade Union Hotel
트립어드바이저에 지불하는 금액이 표시된 가격 순서에 미치는 영향입니다. 객실 유형은 다를 수 있습니다.
각 시설의 예약 프로모션 리스팅에는 트립어드바이저 파트너가 트립어드바이저에 결제한 보상이 반영됩니다. 표시된 가격은 여러 객실 유형에 해당하는 가격일 수 있습니다. 표시된 가격은 이용자가 검색한 시점에 트립어드바이저 파트너가 제공한 가장 저렴한 객실 유형에 해당하면서 예약 가능한 최저가입니다.

Vietnam Trade Union Hotel

여행 날짜의 가격 보기

시설에 예약 가능 여부를 문의하세요.
예약 가능한 유사 호텔이 있습니다.
모두 보기
이 호텔을 이미 예약하셨나요?

소개

4.0
하이퐁의 136개 호텔 중 #93개
수정을 제안하여 표시 사항 개선하기이 리스팅 정보 개선하기

위치

Zone 1, Van Son Ward, Do Son, 하이퐁 베트남
이름/주소 (현지 언어)
1리뷰0질문 및 답변0객실 팁
여행자 평가
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
기간
여행자 유형
언어
선택한 필터
  • 필터
Hoàng L이 리뷰를 작성했습니다. 2015년 11월
칸토, 베트남
풍선 5개 중 4.0
Đẹp, Good, bãi biễn có nhiều cãnh đẹp, rất tốt để giãi trí cũng tham quan ngắm cãnh, cũng có nhiều khách sạn và nhiều chổ vui chơi giãi trí rất tiện lợi, biển thì trong xanh, gió nhẹ và mát. Nói chung ở đây rất thoải mái, và giá cả có lẽ hơi đắt 1 tí nhưng sẽ vừa với tuối tiền của mình thôi. Nói chung là tạm ổn.
더보기
숙박 날짜: 2015년 11월여행 유형: 연인과 여행함
이 리뷰는 트립어드바이저 LLC의 의견이 아닌 트립어드바이저 회원의 주관적인 의견입니다. 트립어드바이저에서는 리뷰를 확인합니다.
검색된 결과가 없습니다.질문과 답변을 확인하려면 검색어를 변경하거나 삭제 후 다시 시도해 보세요.
리뷰 쓰기
숙박했던 호텔이 어떠셨나요?
리뷰 쓰기
가장 잘 나온 여행 사진을 공유하기
직접 경험한 호텔의 정보를 사람들에게 널리 알리세요.
빠른 답변 받기
다른 여행자와 호텔 직원에게 가장 궁금한 질문을 물어보세요.
질문하기
회원님에게 딱 맞는 시설이 아닌가요?
하이퐁 지역에는 선택할 장소가 더 있습니다.
위치
베트남하이퐁
객실 수
100
가격은 트립어드바이저 파트너가 안내하는 것으로 파트너가 파악하고 있는 모든 세금과 수수료를 포함한 1박 객실 요금을 반영합니다. 자세한 정보는 파트너사에 문의하세요.
귀하의 트립어드바이저 리스팅이 맞습니까?

이 시설의 오너이거나 운영자입니까? 리뷰에 대한 답변 등록, 프로필 업데이트 등의 서비스를 누리려면 리스팅을 신청하십시오.

내 리스팅 신청하기

Vietnam Trade Union Hotel (하이퐁) - 호텔 리뷰

하이퐁 호텔 전체하이퐁 호텔 특가라스트 미닛 호텔 하이퐁
즐길거리음식점항공권여행 스토리크루즈렌터카